Pureza de María Sant Cugat

Oferta educativa

Educació Secundària

En aquesta etapa considerem molt important seguir potenciant totes les capacitats i competències dels alumnes, així com el seu compromís i sentit ètic i social.

Metodologia

Utilitzar una metodologia que ajudi els alumnes a potenciar el seu creixement personal i educatiu, facilitant-los eines per accedir, en un futur proper, a una societat adulta.

Metodologia | Educació Primària

Aprenentatge cooperatiu

Tots els nostres alumnes consoliden els hàbits d’estudi i treball individual i grupal de forma contínua, adquirint els elements bàsics de la cultura, especialment en aspectes humanístics, artístics, científics i tecnològics.

Apostes
educatives

En el nostre col·legi fomentem l’aprenentatge cognitiu. Combinem el raonament, la relació amb l’entorn i la memòria, un aprenentatge aplicable de per vida.

Acompanyament

Des del Col·legi promovem tutories setmanals i personalitzades per a cada alumne. Oferim un acompanyament en el camí de la fe. També comptem amb grups reduïts amb dificultat d’aprenentatge. Tot amb l’objectiu d’acompanyar l’alumne en el seu procés continu d’aprenentatge.

Escola verda

El nostre col·legi està molt compromès amb la preservació de la natura. Els nostres alumnes gaudeixen dels voltants de centre, naturalesa i aire pur. A el mateix temps, treballen conscientment la importància de l’reciclatge i de el respecte pel medi ambient, implicant-se en la preservació d’un món més sostenible.

Ambient de família

Tenint en compte la nostra filosofia, és molt important que les famílies s’impliquin en el procés d’aprenentatge de cada nen. D’aquesta manera, fomentem la comunicació entre el col·legi i la família, utilitzant mitjans com la plataforma Eduquem, la nostra pàgina web, o els nostres perfils socials.

Compromís i solidaritat

El nostre alumnat promou la solidaritat i és conscient de la realitat que els envolta a través de campanyes en què col·laboren de forma activa com, per exemple, recollida d’aliments i dejuni voluntari, marxa solidària i dia de la Pau o la campanya de Nadal.

Optatives i
complementaries

Optatives

 • Plat i Olles (1r i 2n quadrimestre).
 • More than Words (1r i 2n quadrimestre).
 • Sport (1r i 2n quadrimestre).
 • Hort i Jardí (1r i 2n quadrimestre). 
 • Segona llengua estrangera: Alemany (anual)

Complementàries

 • Taller d’anglès
 • Taller de matemàtiques
 • Taller d’informàtica
 • Tecnologia i digitalització
 • Taller d’Expressió de la Fe

Optatives

 • Sport (2n quadrimestre)
 • Scrap (1r quadrimestre)
 • Teatre (1r i 2n quadrimestre).
 • Emprenedoria (1r i 2n quadrimestre)
 • Robòtica (anual)
 • Segona llengua estrangera: Alemany (anual)

Complementàries

 • Taller d’art-Projecte Art (1r i 2n quadrimestre).
 • Taller de moral i vida (1r i 2n quadrimestre).
 • Taller d’informàtica
 • Projecte de Llengües
 • Expressió de la fe.

Optatives

 • Digital Photography (1r i 2n quadrimestre).
 • Cultura Clàssica (1r i 2n quadrimestre).
 • CIATE: Curs d’iniciació a tècnic d’esport (anual).
 • Segona llengua estrangera: Alemany (anual).
 • Robòtica i programació (anual).

Complementàries

 • Taller d’anglès (2h)
 • Projecte d’arts
 • Informàtica
 • Expressió de la fe

Veure matèries optatives

Complementàries

 • Taller d’anglès
 • Mar de lectures
 • Expressió artística (2h)
 • Expressió de la fe

Educant
en valors

Cada etapa educativa comporta un aprenentatge i un creixement, tant personal com acadèmic. Aspectes fonamentals per a relacionar-nos amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos.

Etapa 1

Educació Infantil

Construïm i desenvolupem dos aspectes tan importants com són la personalitat i l’autoestima.

Etapa 2

Educació Primària

Consolidem hàbits de treball cooperatiu i individual, així com estratègies de pensament.

Etapa 3

Educació Secundària

Potenciem les nostres capacitats i competències vinculades al nostre sentit ètic i social. 

Etapa 4

Batxillerat

Adquirim coneixements i habilitats que ens permetran incorporar-nos a la vida activa amb responsabilitat i competències.

Educació Infantil

Educació Primària

Batxillerat