Pureza de María Sant Cugat

Oferta educativa

Batxillerat

Durant aquesta etapa l’alumne creix intel·lectual i emocionalment, un procés que li permet desenvolupar diferents competències i responsabilitats indispensables seva vida adulta.

Metodologia

El nostre objectiu és formar en valors als nostres alumnes i facilitar els coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar les diferents funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat.

Metodologia | Batxillerat

Creixement intel·lectual i humà

El creixement intel·lectual i humà és necessari per incorporar-se a la vida activa de forma responsable i competent. Més de 40 anys d’experiència formant als nostres estudiants, combinant la tradició i la innovació per obtenir un resultat excel·lent tant en les proves de selectivitat com en la preparació adquirida per a la vida universitària.

Apostes
educatives

Promovem activament diferents accions educatives centrades en el creixement personal, el compromís i la solidaritat amb el nostre entorn o el valor de la família.

Acompanyament

A través d’accions com l’apadrinament de el curs per part d’un ex alumne de referència, jornades Orienta, tutories setmanals, itinerari d’educació afectiu-sexual: Teen Star o el programa Desenvolupament i Persona, acompanyem als nostres alumnes en el camí de la vida, gràcies a el discerniment de les seves capacitats i els seus somnis. 

Escola verda

Un dels nostres objectius és conscienciar els nostres alumnes sobre la conservació de l’entorn. Tenir cura allò que ens dóna vida és una de les nostres prioritats i filosofies de vida. L’entorn del nostre centre ajuda als alumnes a valorar la natura i tot el que rebem d’ella.

Ambient de família

La família està implicada des del principi en el procés d’aprenentatge i seguiment del seu fill/a. Per aquest motiu, a través dels nostres diferents canals de comunicació promovem una relació de proximitat, oferint-los l’oportunitat de ser un actor actiu.

Compromís i solidaritat

Els nostres alumnes estan compromesos amb els valors i la filosofia de la nostra escola. Per això, promouen la solidaritat a través d’activitats com la recollida d’aliments, la marxa solidària, la campanya de Nadal o el Dia de la Pau.

Modalitats

1r Batxillerat

Materies

Comunes

Optatives

Itineraris

Optatives

Ciències

Tecnològic

Ciències socials

Humanístic

2n Batxillerat

Materies

Comunes

Optatives

Itineraris

Optatives

Ciències

Tecnològic

Ciències socials

Humanístic

Educant
en valors

Cada etapa educativa comporta un aprenentatge i un creixement, tant personal com acadèmic. Aspectes fonamentals per a relacionar-nos amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos.

Etapa 1

Educació Infantil

Construïm i desenvolupem dos aspectes tan importants com són la personalitat i l’autoestima.

Etapa 2

Educació Primària

Consolidem hàbits de treball cooperatiu i individual, així com estratègies de pensament.

Etapa 3

Educació Secundària

Potenciem les nostres capacitats i competències vinculades al nostre sentit ètic i social. 

Etapa 4

Batxillerat

Adquirim coneixements i habilitats que ens permetran incorporar-nos a la vida activa amb responsabilitat i competències.

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària