Pureza de María Sant Cugat

Oferta educativa

Batxillerat Dual

T’imagines conèixer de ben a prop una nova cultura i estudiar a una Universitat americana? Si la resposta és un sí, la teva opció és un Batxillerat Dual. Si t’has plantejat alguna vegada estudiar a l’estranger, dominar l’anglès i preparar un currículum brillant, aquesta és la millor oportunitat que se’t presenta.

El Batxillerat dual t’obre nous horitzons, perquè et permet cursar simultàniament el Batxillerat espanyol i el Batxillerat americà, obtenint dues titulacions: batxillerat espanyol i l’American High School Diploma. Aquest programa oficial, un cop finalitzat, et permet obtenir la mateixa titulació que els estudiants nordamericans i està reconeguda en tots els seus estats i a totes les universitats del món. 

Aconseguiràs principis fonamentals per aconseguir grans objectius professionals en el futur. El diploma dual es pot iniciar a 2n, 3r, 4t de la ESO o bé al Batxillerat. Quan més temps estiguin cursant el Batxillerat dual, millor per als alumnes, perquè realitzen més immersió lingüística. 

L’alumnat que es decideixi per aquesta opció, ha de saber que són 6 assignatures, 4 obligatòries i 2 optatives, amb el que s’aconsegueix que cursin matèries del seu interès i que no estan dins del currículum europeu. A més, tenen entrevista online per tenir un seguiment personalitzat.

Play Video

Educant
en valors

Cada etapa educativa comporta un aprenentatge i un creixement, tant personal com acadèmic. Aspectes fonamentals per a relacionar-nos amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos.

Etapa 1

Educació Infantil

Construïm i desenvolupem dos aspectes tan importants com són la personalitat i l’autoestima.

Etapa 2

Educació Primària

Consolidem hàbits de treball cooperatiu i individual, així com estratègies de pensament.

Etapa 3

Educació Secundària

Potenciem les nostres capacitats i competències vinculades al nostre sentit ètic i social.  

Etapa 4

Batxillerat

Adquirim coneixements i habilitats que ens permetran incorporar-nos a la vida activa amb responsabilitat i competències.

Descarregable
2024-2025

Descarregable 2024-2025

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària