Pureza de María Sant Cugat

Oferta educativa

Educació Primària

L’objectiu d’aquesta segona etapa és que l’alumne consolidi de manera permanent els hàbits de treball cooperatiu i individual, així com noves estratègies de pensament.

Metodologia

La metodologia que apliquem ens permet veure i comprendre les habilitats d’aprenentatge de cada nen. Per això, creiem que és important comptar amb una metodologia que contempli totes les vies de coneixement.

Metodologia | Eeducació Primària

Mètode EMAT

Aquest mètode treballa les matemàtiques a partir de la combinació de les intel·ligències múltiples. S’introdueixen tots els conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques, aprenent de forma dinàmica i a través de l’experiència.

Apostes
educatives

És important comprendre a cada nen i adaptar a la seva manera de relacionar-se amb l’aprenentatge. És per això que apostem per diversos mètodes educatius.

Projectes de comprensió

La comprensió ens ajuda a entendre el context i la realitat. Per aquest motiu, els nostres alumnes participen en la realització de diferents exercicis en les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Així, adquireixen coneixements de diferents àrees de desenvolupament.

Design for change

Mitjançant el procés Design for change, els alumnes poden transformar un aspecte del seu entorn que vulguin millorar. Les etapes d’aquest procés són: sent, imagina, actua, comparteix i avalua. D’aquesta manera, el nen obté més confiança en si mateix i comprova que és capaç de transformar la realitat del seu entorn.

Gamificació

Els alumnes aprenen a través de la gamificació l’objectiu és augmentar la motivació de l’alumne, a través d’l’ús de diferents tècniques i dinàmiques. D’aquesta manera, una simple tasca esdevé un repte educatiu que aconsegueix un aprenentatge més significatiu.

Workshops

Saber treballar coordinadament amb un grup heterogeni permet als alumnes compartir els coneixements amb els seus companys. A través dels tallers, desenvolupen les destreses que els seran necessàries en el seu posterior desenvolupament personal i professional.

TIC-TAC

Els alumnes incorporen gradualment l’ús de la tecnologia per poder integrar-la dins del seu estudi i treball, són guiats pel professorat per incorporar l’ètica corresponent a aquest camp educatiu. Assignatures com robòtica o comunicació afavoreixen aquesta assimilació.

Educant
en valors

Cada etapa educativa comporta un aprenentatge i un creixement, tant personal com acadèmic. Aspectes fonamentals per a relacionar-nos amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos.

Etapa 1

Educació Infantil

Construïm i desenvolupem dos aspectes tan importants com són la personalitat i l’autoestima.

Etapa 2

Educació Primària

Consolidem hàbits de treball cooperatiu i individual, així com estratègies de pensament.

Etapa 3

Educació Secundària

Potenciem les nostres capacitats i competències vinculades al nostre sentit ètic i social.

Etapa 4

Batxillerat

Adquirim coneixements i habilitats que ens permetran incorporar-nos a la vida activa amb responsabilitat i competències.

Descarregables
2023-2024

Descarregables 2023-2024

Educació Infantil

Educació Secundària

Batxillerat