Pureza de María Sant Cugat

Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu descansa sobre quatre pilars fonamentals: la identitat cristiana, la innovació, la internacionalització i l’aplicació de noves tecnologies. Aquest projecte contempla les necessitats d’atenció grupals i individuals que facilitessin l’aprenentatge de l’alumne.

Identitat cristiana

La nostra missió és la d’oferir una educació compromesa amb la innovació i la tradició. Combinant la fe, la cultura i les experiències vitals perquè els nostres alumnes desenvolupin les fortaleses més apropiades per afrontar la seva vida adulta.

Equip humà

Un equip humà que desenvolupi a l'màxim les seves competències, innovador, motivador, capaç de treballar en equip, en contínua adaptació a l'canvi, que s'identifiqui i comparteixi la missió de Puresa de Maria.

Implicació familiar

Arribem a la màxima col·laboració i implicació de les famílies en el nostre projecte educatiu, potenciant la formació dels pares perquè assumeixin la seva responsabilitat com a primers educadors dels seus fills.

Comunitat de referència

Ser percebuts com a Comunitat Educativa Cristiana referent de qualitat educativa en l'entorn i agent de transformació positiva d'ell mateix.

Compromís social

Oferir a la societat ciutadans compromesos amb els problemes socials de moment, amb els nous reptes de l'Església i amb la cura de l'entorn.

FOC

És el moviment juvenil cristià dels Col·legis Puresa de Maria. Recull la torxa de Jesús que, com ell, vol un món que s’encengui amb amor.

Aquest moviment busca formar persones que s’assemblin a Jesús: lliures, íntegres, creatives, generoses i solidàries. I ho fa a través d’activitats grupals com excursions, reunions setmanals, activitats culturals i convivències.

Projecte Il·lusió

Aquest projecte propi dels Col·legis Puresa de Maria, s’inicia en Educació Infantil, moment que s’instal·len els valors que constituiran la base de la seva formació.

Il·lusió és una guia que acompanya el nen per apropar a la figura de Déu.

El desenvolupament humà i espiritual dels nostres alumnes és per a nosaltres un aspecte primordial.

Activitats pastorals

A través del nostre projecte de pastoral, el Col·legi ajuda a viure la dimensió personal i comunitària de la fe gràcies a les diferents activitats organitzades. Entre d’altres, l’oració de demà diària, xerrades formatives i d’orientació, experiències de fe, convivències grupals, retir per a alumnes de Batxillerat, participació en trobades juvenils o Catequesi preparatòria per a la Primera Comunió i la Confirmació.

Deja huella

És una comunitat missionera catòlica formada per joves amb una responsabilitat social. El principal objectiu és enfortir la fe i anunciar el missatge de Jesús als més necessitats.

En ella es realitzen activitats solidàries, reunions formatives i convivències al llarg de el curs per preparar la missió de cada estiu.

Moviment Família Albertiana

Aquest moviment laic comparteix el carisma i l’espiritualitat de les Germanes de Puresa de Maria a l’estil de Madre Alberta. Des MFA volem ajudar a viure l’evangeli de Jesús amb l’estil de Puresa de Maria, juntament amb els seus valors i la seva espiritualitat.

Innovació

El nostre projecte educatiu es basa en un equilibri entre l’emocional i el cognitiu. Per aquesta raó, el Col·legi compta amb les metodologies d’aprenentatge més punteres que contribueixen a l’atenció personalitzada de l’alumne.

Metodologies actives de puntera

Les nostres metodologies consideren que l'alumne és el protagonista del seu aprenentatge, col·laborant amb la creativitat, la motivació i l'esperit crític.

Atenció individualitzada

Cada persona és diferent, per això prestem una atenció individualitzada en aules i tutories. Comptem amb grups reduïts d'alumnes on s'atenen les dificultats d'aprenentatge.

Treball individual i cooperatiu

Gràcies a les nostres dinàmiques d'ensenyament promovem el treball individual i cooperatiu perquè l'alumne adquireixi un aprenentatge significatiu.

Motivació i responsabilitat

El nostre objectiu és motivar l'alumne perquè sigui responsable de les seves pròpies tasques, implicant en la resolució de problemes reals, per poder enfrontar-se als reptes del dia a dia.

Projecte de comprensió

Perspectiva interdisciplinar

Amb els Projectes de Comprensió la persona adquireix l’assimilació dels conceptes que han estat treballats. Gràcies a l’Projecte Zero de Harward oferim als alumnes una perspectiva més interdisciplinar en la seva mateixa comprensió, així com una major proximitat als seus interessos.

Gràcies a les habilitats de pensament del Doctor Robert Swartz, facilitem l’aprenentatge de pensament. Integrant l’escala de metacognició vam aconseguir poder utilitzar aquests pensaments en diferents contextos.

 

Internacionalització

Apostem pels aprenentatges que faciliten un intercanvi de realitats i contribueixen a un major coneixement de l’entorn, així com un coneixement personal.

Professorat nadiu

Per viure de manera immersiva l'anglès comptem amb professors nadius per a totes les etapes formatives.

Optatives

Durant l'ESO, els alumnes poden cursar optatives en anglès i les assignatures d'alemany (a partir de 2n ESO) o francès (a partir de 3r ESO).

Batxillerat dual

A partir de 2n ESO els alumnes tenen l'oportunitat d'estudiar el Batxillerat Dual i obtenir la titulació American High School Diploma.

Titulacions Cambridge

En el nostre Col·legi preparem als alumnes per certificar les titulacions de Cambridge PET i FCE.

Home to home

Gràcies a la col·laboració amb l'empresa Home to Home, oferim campaments i estades llargues a l'estranger, fomentant així la immersió lingüística.

Intercanvis

Al llarg de l'ESO oferim intercanvis d'una setmana a Anglaterra o Alemanya, per a aquells alumnes que cursen l'optativa d'alemany.

Compromís i immersió

Aprendre una altra llengua és sinònim d’aprendre altres cultures. Per això oferim un seguit d’activitats enfocades a millorar el nivell de llengües estrangeres dels nostres alumnes.

Infantil

Els nostres alumnes completen el seu currículum amb fins a 5 hores d'anglès a la setmana impartides per natius britànics.

Primària

En aquesta etapa es reforça la comprensió lectora i auditiva amb ajuda de professors nadius.

Secundària

En aquesta etapa es treballa la comprensió lectora i auditiva com en l'expressió escrita i oral, podent presentar-se a l'examen oficial PET.

Batxillerat

Els alumnes treballen les competències lingüístiques per tal d'obtenir l'examen oficial FCE.

Noves tecnologies

El nostre col·legi opta per introduir les noves tecnologies des de molt jove. D’aquesta manera, l’alumne aprèn a utilitzar i a conviure amb tecnologia puntera present en el món laboral.

Noves tecnologies

Robòtica 4/5 EP + 2 ESO

Aquest mètode treballa les matemàtiques a partir de la combinació de les intel·ligències múltiples. S’introdueixen tots els conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques, aprenent de forma dinàmica i a través de l’experiència.